Duurzaamheid

Duurzaamheid kent vele gezichten en houdt meer in dan alleen milieuvriendelijk werken. Duurzaamheid is geen bedreiging, maar biedt kansen en stimuleert creativiteit en innovatie binnen organisaties.
De bedrijfsvoering van Versluys is gericht op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het individueel welzijn van onze medewerkers, goed opdrachtgeverschap ten aanzien van onze leveranciers en onderaannemers, de belangen van onze opdrachtgevers en zorg voor het milieu.

We investeren op allerlei gebieden, het opleiden van het personeel. Agressietrainingen en BHV zijn een vast onderdeel in het opleidingspakket. Ook worden tijdens toolbox-meetings ongevallen, bijna-ongevallen en verbeterpunten doorgenomen. Onze medewerkers leren volgens de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) te werken, met als doel het identificeren van de gevaren op en rond de werkplek en het elimineren van risico’s en gevaarlijke omstandigheden voor henzelf en voor collega’s.

CO2

 

CO2 Reductiebeleid Versluys & Zoon BV
Versluys & Zoon BV vindt het als professioneel aannemers- en wegenbouwbedrijf niet meer dan vanzelfsprekend om haar CO2-uitstoot en energieverbruik aanzienlijk te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Dat Versluys & Zoon BV actief met deze ambitie bezig is, valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie. Intern benut Versluys & Zoon BV maximaal de mogelijkheden om het negatieve effect op het milieu te beperken. Extern besteedt Versluys & Zoon BV proactief aandacht aan de milieu- en duurzaamheidswensen van opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is het behalen van niveau 3 op de CO2-prestatielader in 2011 en het behalen van niveau 5 in 2015.

 

Doelstelling CO2-reductie
Doelstelling CO2-reductie ten opzichte van het referentiejaar 2011:

 • 5% CO2-reductie in 2015
 • 10% CO2-reductie in 2020

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie met betrekking tot bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, materieel en projecten. Maatregelen zijn gedocumenteerd in een plan van aanpak en geïmplementeerd in een communicatieplan.

Zie onderstaande documenten:

 1. Communicatieplan CO2-reductie
 2. Communicatieplan met relaties
 3. Artikel GWW totaal
 4. Artikel Bodegraafs Nieuwsblad 29-01-2015
 5. Artikel Bouwmachines E-wals
 6. Artikel opstart en ingebruikname zonnepanelen
 7. Toolbox CO2  2021
 8. Voortgangsverslag en actieplan 1e helft 2022
 9. Voortgangsverslag en actieplan 2021
 10. Voortgangsverslag en actieplan 1e helft 2021
 11. Voortgangsverslag en actieplan 2020
 12. Voortgangsverslag en actieplan 1e helft 2020
 13. Voortgangsverslag en actieplan 1e helft 2019
 14. Voortgangsverslag en actieplan 2019
 15. Voortgangsverslag en actieplan 1e helft 2018
 16. Voortgangsverslag en actieplan 2018
 17. Ketenanalyse optimalisatie wegenonderhoud
 18. Scope 3 analyse en voortgangsdocument

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons geen vraag, ons handelen is gericht op een optimaal evenwicht tussen economische-, milieu- en gezondheidsbelangen. Ons KAM-zorgsysteem is gevormd op een regelkring, als volgt:

 • Jaarlijks wordt het milieubeleid door de directie vastgesteld;
 • De doelstellingen in het KAM-jaarplan worden vastgelegd op basis van het vastgestelde milieubeleid;
 • De bewaking vindt continue plaats door interne en externe auditeren;
 • Door steeds de doelstellingen te evalueren en waar nodig aan te passen of te vernieuwen waarborgen wij continue verbetering in het bedrijf.

Al onze bedrijven beschikken over de benodigde certificaten, deze waarborgen de kwaliteit van onze producten en dienstverlening, een opsomming vindt u bij de desbetreffende bedrijven vermeld.

playnieuwbouw

Kijk hier hoe onze milieuvriendelijke kantoor is gebouwd.

 

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email