Geschiedenis

Al meer dan een EEUW op de goede weg!

Inderdaad! Want het waren Jan, Jaap en Arie Versluys, de grondleggers van ons bedrijf, die op 5 september 1898 een stratenmakersbedrijf begonnen in hun geboorteplaats Oudewater. In die tijd bestond het Nederlandse wegennet nog voor het grootste deel uit onverharde wegen. De verharde wegen werden in die periode aangelegd met sintels en/of keien van natuursteen in de rijsporen, gebakken materiaal was in opkomst.

Het bedrijf maakte in de jaren een gestage groei door tot ca. 25 medewerkers aan het einde van de dertiger jaren. Medio 1946 werd een herstart gemaakt door Jan Versluys met zijn zoon Piet. Onder hun bezielende leiding werd de naam "Versluys" een begrip in de regio en soms ver daar buiten, er werd gewerkt voor aansprekende opdrachtgevers, een van de eerste moderne asfaltmachines in ons land de KL 50 werd in 1953 aangekocht. Dit is ook de periode dat in het kader van EEG- maatregelen projecten worden uitgevoerd in Suriname, België, Duitsland en Zuid-Afrika!

Naast het wegenbouwbedrijf werd begin jaren zestig Versluys Materieel opgericht waarin later de afdeling verkeerstechniek werd ondergebracht, een van de eersten in ons land die gebruik maakte van mobiele verkeerslichtinstallaties bij de uitvoering van de werkzaamheden. In deze periode werden ook belangen gekocht in asfaltproductiebedrijven en verwerkingsbedrijven van speciale producten.

Vandaag de dag is de Versluys Groep een zelfstandig moderngeleid bedrijf. Het wegenbouwbedrijf met eigen asfalt productiecapaciteit, het juiste materieel en vakbekwaam personeel op het gebied van aanleg en onderhoud van wegen. De afdeling verkeerstechniek heeft de beschikking over de modernste technieken op het gebied van ontwerp, voorbereiding en uitvoering van de vereiste verkeersmaatregelen. Daarnaast beschikken wij over de kennis en de benodigde programmatuur om onze opdrachtgevers van dienst te zijn bij het ontwerp, voorbereiding en realisatie van alle voorkomende civieltechnische projecten.

De Versluys Groep
al jaren en nog steeds uw partner voor een goede weg!

Geschiedenis Versluys & Zoon BV  Geschiedenis Versluys & Zoon BV  Geschiedenis Versluys & Zoon BV

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email