Veiligheid

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich thuis voelen en in een veilige, gezonde en prettige sfeer hun werk kunnen doen. Beleid, procedures en regels zijn belangrijk, maar waar het natuurlijk vooral om gaat is dat wijzelf - met ons gedrag en gezond verstand – degenen zijn die een veilige werkplek en omgeving voor onszelf en de mensen om ons heen realiseren.

210152 Versluys Logo Veiligheid

Het past bij Versluys om dit gezamenlijk en op een praktische en uitvoerbare manier aan te pakken. Dit doen we met ons programma ‘Veiligheid Zonder Omwegen’! In een bedrijfscultuur als de onze, waarin je op elkaar kunt bouwen en vertrouwen, vraagt dit van ons allemaal dat we integer en open zijn en dat we elkaar respecteren. En daarin kunnen we niet zonder elkaar; op alle niveaus, van directeur tot asfaltwerker, werkvoorbereider of BRL-medewerker staan we voor dezelfde uitdaging: zorgen dat we altijd weer veilig en gezond thuiskomen! En het uitgangspunt is daarbij: nul ongevallen! We kunnen en willen niet accepteren dat één van ons niet veilig en gezond thuiskomt.

 

Klik op een afbeelding hieronder om de PDF te openen:

 

10 regels Nieuwsbrief 1  nieuwsbrief 2 Nieuwsbrief 3 Nieuwsbrief 4 Nieuwsbref september  Nieuwsbrief 6  Nieuwsbrief 7  nieuwsbrief8   nieuwsbrief9  Nieuwsbrief 10

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email