Maritiem

Ook op onze waterwegen is Versluys Verkeerstechniek uw aangewezen partner op het gebied van regels, bebording, signalering enz.
Onze gekwalificeerde medewerkers zijn en blijven op de hoogte van alle geldende regels en verordeningen, waardoor zij een gedegen advies kunnen geven in nieuwe en bestaande situaties. Zij zorgen ervoor dat u niet verdrinkt in de regels.

Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen en normen van Rijkswaterstaat en BPR om bij aanleg of onderhoud van infrastructurele werken, stremmingen van vaarwegen, herstel aan bruggen of nautische evenementen de volledige zorg voor de veiligheid van het scheepvaartverkeer op zich te nemen. Bij geplande activiteiten wordt door onze specialisten een vaarwegplan opgesteld en in overleg met alle betrokken partijen wordt de risicoanalyse, beheersmaatregelen, fasering en planning besproken. Met digitaal kaartmateriaal ontwerpen we zowel een vaarweg- als een bebordingsplan. Versluys Verkeerstechniek maakt o.a. gebruik van Globespotter. Met dit programma kunnen wij nauwkeurige metingen verrichten. Dit betekent dat onze tekeningen waarheidsgetrouw worden weergegeven en dat de materialen, die ingetekend zijn, juist ingeschaald zijn. Mede hierdoor is het mogelijk vooraf een goed inzicht te krijgen in de gevolgen van de te nemen maatregelen en daar waar nodig bij te sturen.

Onze vestigingen beschikken over alle benodigde materialen om het gemaakte vaarwegplan uit te voeren, zoals scheepvaartborden, betonningen, solar verlichtingsinstallaties en communicatiemiddelen. Afhankelijk van de werkzaamheden zorgen wij ook voor inspectie van waterwegen en havens, middels bemande patrouillevaartuigen.

Niet alleen bij geplande activiteiten, maar ook bij calamiteiten zijn we er om direct oplossingen te kunnen bieden.
Ons gekwalificeerde personeel staat 24 uur per dag 7 dagen per week paraat, om u in noodgevallen niet alleen met adviezen maar met daadwerkelijke hulp te ondersteunen. 

mar 1mar 2mar 3

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email