MVO zo doen wij dat!

Voor Versluys Verkeerstechniek is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekendheid.
Op allerlei manieren zetten wij ons in voor een beter milieu en het welzijn van mensen.

Goed geschoold personeel
Versluys investeert op allerlei gebieden in duurzaam ondernemen. Eén daarvan is het opleiden van personeel, met als doel het identificeren van de gevaren op en rond de werkplek en het elimineren van risico’s en gevaarlijke omstandigheden voor henzelf en voor collega’s.

  • Agressietrainingen en BHV (BedrijfsHulpVerlening) zijn een vast onderdeel in het opleidingspakket. 
  • Ook worden tijdens toolbox-meetings ongevallen, bijna-ongevallen en verbeterpunten doorgenomen. 
  • Onze medewerkers leren om volgens de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) te werken.
  • Al onze medewerkers zijn in het bezit van BRL9101 en VCA en werken volgens de richtlijnen van het CROW.

Milieu en duurzaamheid
Bewust en verantwoord omgaan met energie en het milieu is voor ons een vanzelfsprekendheid.
Het ISO14001 certificaat is de geldende norm op het gebied van milieu, wij beschikken over de laatste versie.
Ook zetten wij ons continue in om de CO2-uitstoot te verminderen binnen ons bedrijf mét resultaat: in 2015 hebben wij de hoogst haalbare trede (5) behaald op de CO2-Prestatieladder.

  • Zo is ons kantoor energiezuinig en CO2-neutraal; 
  • letten we er bij de aankoop van nieuw materieel op of het zuinig is; 
  • hebben onze nieuwe leaseauto’s label A of B; 
  • hebben onze medewerkers diverse cursussen doorlopen rond zuinig rijden en draaien en 
  • werken onze aktiewagens en tekstwagens op zonne-energie.

Buiten de normale manieren van afvalscheiding, zoals aparte afvoer van plastic, papier en metalen, wordt er binnen ons bedrijf ook nagedacht over andere mogelijkheden van recycling. Dit heeft ertoe geleid dat wij bijvoorbeeld onze verkeersborden zelf herstellen en weer up-to-date maken. De borden voldoen hierdoor optimaal aan de gestelde technische eisen en behouden een kwalitatief hoogwaardige uitstraling.

Social Return on Investment
Binnen onze organisatie hebben we op verschillende afdelingen werkplekken gereserveerd voor de inzet van langdurig werklozen of deels arbeidsongeschikten (WIA en/of Wajong) mensen. De afgelopen jaren hebben wij een flink aantal personen met succes een kans gegeven op de arbeidsmarkt, de meerderheid hiervan is nog steeds bij ons werkzaam. Daarnaast werken we samen met een aantal Sociale Werkvoorzieningen en hebben we op diverse vestigingen voor langere tijd medewerkers werken vanuit deze diensten. Door onze ruime ervaring zijn wij uitstekend in staat om deze mensen te begeleiden en te coachen bij hun terugkeer in het arbeidsproces of werkervaring op te laten doen. Wij zijn een erkend Fundeon leerbedrijf.

mvo 2mvo 1mvo 3

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email