Verkeersplan

Het verkeersplan vormt de basis voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden. Daarbij is de eerste stap breed overleg met alle betrokken partijen: de gemeente, provincie, rijkswaterstaat, hulpdiensten, openbaar vervoersdiensten en bewoners.  Wij bekijken welke mogelijkheden er zijn om de doorstroming zoveel mogelijk te kunnen behouden, de veiligheid te waarborgen en de onvermijdelijke overlast tot een minimum te beperken.
Zo komt u tijdens de werkzaamheden niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Bij eenvoudige verkeerssituaties bestaat het verkeersplan vaak uit een enkele tekening.
Is het werk complex, dan omvat het plan van aanpak ook een uitgebreidere werkwijze. Een goede uitvoering is alleen mogelijk met een goede voorbereiding. Met de betrokken partijen wordt de risicoanalyse, beheersmaatregelen, fasering en planning besproken. Uiteraard garandeert Versluys Verkeerstechniek dat alle te nemen maatregelen passen binnen de vigerende regelgeving. (CROW, ARBO, RVV)

Met digitaal kaartmateriaal ontwerpen we zowel een verkeers- als een bebordingsplan. Versluys Verkeerstechniek B.V. maakt, onder andere, gebruik van Globespotter. Met dit programma kunnen wij nauwkeurige metingen verrichten. Dit betekent dat onze tekeningen waarheidsgetrouw worden weergegeven en dat de materialen, die ingetekend zijn, juist ingeschaald zijn.  Mede hierdoor is het mogelijk vooraf een goed inzicht te krijgen in de gevolgen van de te nemen maatregelen en daar waar nodig bij te sturen.

vplan 1vplan 3vplan 2

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email