Wegenbouw

Versluys & Zoon is samen met haar dochters en deelnemingen een complete wegenbouwer met alle disciplines in eigen huis. Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers het ontwerp, de constructie en de uitvoering van hun infrastructurele werken. Onze expertise op het gebied van onderhoud van asfaltwegen is de basis voor weginspecties en daaraan gekoppeld wegbeheerplannen en meerjarige onderhoudsovereenkomsten.

Uw weg is bij Versluys in goede handen

Onze kracht
Onze jarenlange ervaring en expertise staat borg voor een juiste aanpak van elk voorkomend onderhoudsprobleem, een modern materieelpark, goed opgeleid personeel en een eigen laboratorium, het Asfalt Kennis Centrum te Venlo, stelt ons in staat om altijd de best passende oplossing voor een onderhoudsvraag aan te bieden en te realiseren. Samen met onze deelnemingen borgen wij een optimale ketenintegratie en daarmee het beste resultaat voor onze opdrachtgevers.

Maatwerk
Versluys biedt particulieren, bedrijfsleven en overheden een totaaloplossing voor de aanleg en onderhoud van wegen en bedrijfsterreinen waarbij de ontwerp-, realisatie- en beheervoorstellen zijn gericht op een evenwichtige verhouding tussen kosten, levensduur en de duurzaamheid van de oplossingen. Samen met onze opdrachtgevers streven naar vaste partners in de keten, zodoende benutten we gezamenlijk de voordelen van ketenintegratie met voor alle partijen winst.
Samen met onze dochters en deelnemingen bieden wij onze opdrachtgevers een compleet dienstenpakket gericht op het beheer en onderhoud van (asfalt)wegen.

Zekerheid
Versluys Groep beschikt over alle voor haar werkzaamheden benodigde kennis, expertise en ervaring. We zijn naast VCA**, NEN-EN-ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd voor de CO2-ladder trede 5.

 

weg 1  weg 2  weg 3

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email