GraviLyn®

een 100% natuurlijk verhardingsmateriaal voor wandel- en fietspaden

Speciaal voor wandel- en fietspaden heeft het Asfalt Kennis Centrum in opdracht van Versluys Groep een gestabiliseerde halfverharding van uitsluitend natuurlijke materialen ontwikkeld: GraviLyn®.

Natuurlijke kleuren voor elke omgeving
GraviLyn® is een mengsel van het goudgele mineraal ‘Gravier d’Or, gebonden met Biobased LynPave-olie®. Met deze LynPave®-olie kunnen vrijwel alle minerale kleuren worden gebonden. Door de olie krijgen de minerale kleuren een warme uitstraling, zonder (cement)sluier. Zo is er voor uw wandel- of fietspad altijd een natuurlijke kleur die bij de omgeving past.

Stabiele ondergrond
Met GraviLyn® behoren bandensporen, opspattend kalk en stoffige paden tot het verleden. De gebonden zandkorrelstructuur voorkomt dat uw paden in droge perioden verstoffen of met regenachtig weer verpappen. Kortom: GraviLyn® biedt u de voordelen van een verharde weg, met de natuurlijke uitstraling van een onverhard pad.

 playgravilyn  Bekijk onze film met de mogelijkheden van GraviLyn®

Milieuvriendelijk
GraviLyn® bestaat voor 100% uit natuurlijke materialen en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Doordat we GraviLyn® koud produceren, kent het bovendien een laag CO2-profiel. Ter vergelijking: de CO2-uitstoot per m2 van warmasfalt ligt 73%, en van cementbeton maar liefst 90% hoger. Tenslotte kunnen we bij hergebruik van GraviLyn® het oude bindmiddel reactiveren. Dit efficiënte grondstofverbruik is niet alleen goed voor ons milieu, maar ook voor uw portemonnee.

Toepassing
GraviLyn® is bijzonder geschikt voor voetpaden en de meer belaste rijwielpaden en pleinen. Of het nu gaat om een fietspad in een historische binnenstad of een verharding in een natuurgebied, door de rustieke uitstraling past GraviLyn® in elke omgeving.

Technische specificaties
Het materiaal wordt koud gemengd: de productie en verwerking verloopt optimaal bij een temperatuur van ≥10ºC. De gebonden zandkorrel-structuur voorkomt verstoffing bij droge- of verpapping in natte perioden. GraviLyn® is geschikt voor voetpaden en de meer belaste rijwielpaden en pleinen. GraviLyn® heeft een rustieke uitstraling, daardoor uitstekend in te zetten op paden voor recreatieve doeleinden. Bij de inrichting van diverse verblijfsgebieden, van een historische binnenstad tot aan verhardingen in natuurgebieden.

Aanleg
Voor een goede constructie is een voldoende draagkrachtige fundering nodig die afgestemd is op de lokale omstandigheden en het gebruiksdoel. Het GraviLyn® is goed machinaal en handmatig te verwerken, laat zich goed verdichten bij voorkeur met een bandenwals of een statische wals. Het aanbrengen met een kantijzer ca. 60ºC wordt geadviseerd. Eventueel, afhankelijk van de weersomstandigheden, na het walsen licht afstrooien met breekzand, om zo aankleven tegen te gaan.

Productie en verwerking bij voorkeur bij droge weersomstandigheden en temperatuur boven 10ºC voor het door-harden van het bindmiddel in het GraviLyn®. Het GraviLyn® bindmiddel, LynPave®-olie, verweekt bitumen waardoor asfaltrestanten zwarte strepen of vlekken in aangebrachte laag kunnen veroorzaken. Bij eventuele tijdelijke opslag, het gemengde materiaal tegen neerslag en luchtinstroom beschermen.

Waterhuishouding
GraviLyn® is als gestabiliseerde halfverharding waterkerend, desondanks is het wenselijk dat bij grotere oppervlakken water afvoerende voorzieningen aanwezig zijn. Voor een goede afvoer van het oppervlak heeft het de voorkeur om te werken met een afschot van minimaal 1%. Zodanig dat er geen blijvende plasvorming kan ontstaan. Daarvoor is het nodig om het GraviLyn® ten opzichte van het aanliggend groen en of verharding hoger aan te brengen.

Onderhoud
In een natuurlijke omgeving kan door groenafval humus vorming ontstaan. Deze kan verwijderd worden door borstelen of vegen. Eventueel ontstane schades kunnen behandeld worden door het materiaal rondom de schade tot de fundering losmaken en te verwijderen, vervolgens aanvullen met nieuw GraviLyn® en aanwalsen (niet trillen). Eventuele kleine kleurverschillen zullen na enige tijd verdwijnen.

gravi 1  gravi 2  gravi 3

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email