Oppervlakbehandelingen als preventief asfaltonderhoud

Veelal gaat men te laat over op het uitvoeren van onderhoud aan asfaltwegen. Het asfalt wordt te vaak pas dan onderhouden als het wegdek zichtbaar beschadigd is. We zijn dan te laat om met de eenvoudige, goedkopere en snellere methode van oppervlakbehandeling (slijtlaag) de weg opnieuw te conserveren en daarmee de levensduur te verlengen. Het voorkomen van asfaltschade levert daarom winst op.

Door oxidatie, weersomstandigheden, zout en wegverkeer verweert asfalt. Het wegoppervlak wordt poreus waardoor regen- en smeltwater onbelemmerd in het asfalt kan doordringen. Bij vorst kan dit ernstige schade aan het wegdek veroorzaken. Wanneer zich scheuren in het asfalt voordoen, bestaat bovendien de kans dat de fundering verweekt en op den duur haar constructieve waarde verliest.

Oppervlakbehandelingen zijn met name geschikt voor secundaire wegen, parkeerterreinen, woonstraten, fiets- en wandelroutes. Het bestaande wegoppervlak wordt, na te zijn gereinigd, vernieuwd door het aanbrengen van een laag bitumineus bindmiddel ingestrooid met steenslag.

Bindmiddel en steenslag vormen een conserverende laag die materiaalverlies uit het wegoppervlak voorkomt en de onderliggende asfaltlagen tegen weersinvloeden beschermt. Daarnaast wordt de stroefheid van het wegdek aanmerkelijk verbeterd. Een oppervlakbehandeling kan over grote lengtes, snel en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitgezonderd noodzakelijke reparaties aan het wegdek zijn geen ingrijpende voorbereidingen nodig. Tijdens het aanbrengen van de oppervlakbehandeling dient het wegdek schoon en droog te zijn, de buitentemperatuur hoog genoeg en luchtvochtigheid <85%.
Oppervlakbehandelingen zijn ook uitermate geschikt om de plaats van toepassing te verfraaien, als instrooimateriaal kunnen diverse (kleuren) steensoorten (eventueel gemengd), tot en met schelpen aan toe , worden gebruikt.

Oppervlakbehandeling als slijtlaag is:

Duurzaam

  • Snel en efficiënt: beperkte overlast voor het verkeer;
  • kan over grote breedtes worden uitgevoerd;
  • het aanpassen van het aanwezige wegmeubilair zoals goten, putten is niet nodig.

Veilig

  • verbeterde stroefheid;
  • minder kans op aquaplaning door waterberging in de textuur;
  • strooizout blijft beter liggen;
  • en beter zicht in het donker: (diffuus) licht wordt beter verspreid;

Kwaliteit
Versluys & Zoon brengt oppervlakbehandelingen, conform de technische bepalingen van de Standaard RAW par 30.2 Bitumineuze oppervlakbehandelingen aan. In het kader van de Europese regelgeving heeft Versluys & Zoon, op basis van NEN-en 12271, juni 2011, het EG Certificaat "Factory Production Control" Oppervlakbehandeling behaald.

oppervlak 1  oppervlak 2  oppervlak 3

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email