SafeLane®

Veilige wegen beginnen met een veilig wegdek

Het ijsvrij houden van belangrijke verkeerswegen vinden we eigenlijk heel normaal. Maar ook voet- en fietspaden kunnen bijzonder glad en dus gevaarlijk worden. Doordat de lucht rondom bruggen circuleert kan het wegdek daarop al bevriezen bij een luchttemperatuur van 2° Celcius.

SafeLane® biedt hiervoor een doeltreffende en betaalbare oplossing tijdens gevaarlijke winterse omstandigheden:

 •   Veiliger te berijden oppervlak
 •   Veiligere voetgangersbruggen
 •   Veiligere fietspaden
 •   Langduriger profijt van strooizout
 •   Het hele jaar door een betere grip voor wandelaars, fietsers en joggers

SafeLane® is een gepatenteerd systeem dat de vorming van ijs en hechting van sneeuw tegen gaat. De SafeLane® laag zorgt er voor dat de bevriezingstemperatuur van het wegdek wordt verlaagd. De antivrieslaag neemt strooizout op en houdt dit ongeveer twee maanden vast wat resulteert in een veiliger oppervlak en tegelijk een milieuvriendelijke oplossing.

Betere grip en anti-slip eigenschappen
SafeLane® maakt het voor alle weg gebruikers een stuk aangenamer, maar vooral veiliger en niet alleen tijdens winterse omstandigheden.
Een betere grip is op veel plekken een enorme verbetering, bijvoorbeeld bij:

 •   Brugdekken en viaducten
 •   Trappen
 •   In- en uitgangen bij parkeergarages
 •   Steile hellingen
 •   Gevaarlijke kruispunten
 •   Curves of stukken van de weg
 •   Winkelcentra
 •   Ziekenhuizen

Kortom, SafeLane® is dé oplossing voor het creëren van veilige situaties.

SafeLane1  SafeLane2  Safelane3  playsafelane

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email